• abadan telaffuz abadan [tr]
 • afal telaffuz afal [cy]
 • ak telaffuz ak [tr]
 • al telaffuz al [es]
 • bunt telaffuz bunt [de]
 • bokk telaffuz bokk [wo]
 • bóli için telaffuz kaydedin bóli [is | wo] Telaffuz bekleniyor
 • Bon telaffuz Bon [fr]
 • Boole telaffuz Boole [en]
 • Bés telaffuz Bés [wo]
 • bët için telaffuz kaydedin bët [wo] Telaffuz bekleniyor
 • bàyyi için telaffuz kaydedin bàyyi [wo] Telaffuz bekleniyor
 • bëgg telaffuz bëgg [wo]
 • bëñ için telaffuz kaydedin bëñ [wo] Telaffuz bekleniyor
 • bëre telaffuz bëre [wo]
 • baxal için telaffuz kaydedin baxal [wo | yua] Telaffuz bekleniyor
 • baax telaffuz baax [wo]
 • baaxantal için telaffuz kaydedin baaxantal [wo] Telaffuz bekleniyor
 • bàkk için telaffuz kaydedin bàkk [wo] Telaffuz bekleniyor
 • bañ telaffuz bañ [wo]
 • bànneex için telaffuz kaydedin bànneex [wo] Telaffuz bekleniyor
 • bataaxal telaffuz bataaxal [wo]
 • baat telaffuz baat [pa]
 • asamaan için telaffuz kaydedin asamaan [wo] Telaffuz bekleniyor
 • àtte için telaffuz kaydedin àtte [wo] Telaffuz bekleniyor
 • Ayubés telaffuz Ayubés [wo]
 • ànd için telaffuz kaydedin ànd [wo] Telaffuz bekleniyor
 • baal telaffuz baal [en]
 • araam için telaffuz kaydedin araam [wo] Telaffuz bekleniyor
 • Baar telaffuz Baar [gsw]