Kategori:

household items

household items telaffuzlarını takip edin

 • WC telaffuz WC [fr]
 • meja telaffuz meja [sv]
 • jendela telaffuz jendela [ms]
 • dapur telaffuz dapur [ind]
 • langit-langit telaffuz langit-langit [ind]
 • shower curtain telaffuz shower curtain [en]
 • rumah telaffuz rumah [ind]
 • sabun telaffuz sabun [tr]
 • lantai telaffuz lantai [ind]
 • kaca telaffuz kaca [ind]
 • odol telaffuz odol [eu]
 • Taman telaffuz Taman [en]
 • basah telaffuz basah [ms]
 • atap telaffuz atap [ind]
 • kursi telaffuz kursi [ind]
 • halaman telaffuz halaman [tl]
 • pintu telaffuz pintu [ms]
 • pohon telaffuz pohon [ind]
 • sampo telaffuz sampo [fi]
 • ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ telaffuz ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk]
 • handuk telaffuz handuk [ind]
 • uap telaffuz uap [ind]
 • lantai keramik telaffuz lantai keramik [ind]
 • kamar mandi telaffuz kamar mandi [ind]
 • karpet telaffuz karpet [ind]
 • lantai teraso telaffuz lantai teraso [ind]
 • sponsje telaffuz sponsje [nl]
 • lantai marmer telaffuz lantai marmer [ind]
 • garasi telaffuz garasi [ind]
 • ventilasi telaffuz ventilasi [ind]
 • pisau cukur telaffuz pisau cukur [ind]
 • ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ telaffuz ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ [nsk]
 • سَرَوتا telaffuz سَرَوتا [ur]
 • dinding telaffuz dinding [ind]
 • cermin telaffuz cermin [ind]
 • keset telaffuz keset [ind]
 • ruang makan telaffuz ruang makan [ind]
 • jamban telaffuz jamban [ind]
 • sikat gigi telaffuz sikat gigi [ind]
 • broyeur telaffuz broyeur [fr]
 • semak telaffuz semak [ind]
 • ᑲᑕᑈᔅᑦ telaffuz ᑲᑕᑈᔅᑦ [nsk]
 • ruang keluarga telaffuz ruang keluarga [ind]
 • ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ telaffuz ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ [nsk]
 • ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ telaffuz ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ [nsk]
 • kebun telaffuz kebun [ind]
 • kloset telaffuz kloset [ind]
 • ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ telaffuz ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ [nsk]
 • ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ telaffuz ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ [nsk]
 • ruang tamu telaffuz ruang tamu [ind]
 • kamar tidur telaffuz kamar tidur [ind]
 • Ritsche telaffuz Ritsche [sli]
 • ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ telaffuz ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ [nsk]
 • becek telaffuz becek [ind]
 • loteng telaffuz loteng [ind]
 • استری telaffuz استری [ur]
 • bak mandi telaffuz bak mandi [ind]
 • واشنگ مشین telaffuz واشنگ مشین [ur]
 • ᐊᑐᒋᐸᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᑐᒋᐸᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᑭᑕᔅᒄ için telaffuz kaydedin ᐊᑭᑕᔅᒄ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ için telaffuz kaydedin ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᒂᓯᒧᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᒂᓯᒧᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᒋᐧᒄ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᒋᐧᒄ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ için telaffuz kaydedin ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ için telaffuz kaydedin ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐛᐸᑲᐃᒐᐱᔨᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᐛᐸᑲᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ için telaffuz kaydedin ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ için telaffuz kaydedin ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ için telaffuz kaydedin ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᑯᑕᒡ ᑐᒋᔭᑭᓇᓐ için telaffuz kaydedin ᑲᑯᑕᒡ ᑐᒋᔭᑭᓇᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ için telaffuz kaydedin ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᓯᑎᑲᔨᑲᐛᑭᓇᔅᒄ için telaffuz kaydedin ᑲᓯᑎᑲᔨᑲᐛᑭᓇᔅᒄ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ için telaffuz kaydedin ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ için telaffuz kaydedin ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᓯᒂᐅᓐ için telaffuz kaydedin ᑲᓯᒂᐅᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ için telaffuz kaydedin ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ için telaffuz kaydedin ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒋᐱᔎᐤ için telaffuz kaydedin ᒋᐱᔎᐤ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒋᒋᒥᓯᓇᐃᑭᓐ için telaffuz kaydedin ᒋᒋᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒋᒥᓴᐅᓐ için telaffuz kaydedin ᒋᒥᓴᐅᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ için telaffuz kaydedin ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ için telaffuz kaydedin ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ için telaffuz kaydedin ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒥᐅᑦ için telaffuz kaydedin ᒥᐅᑦ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒥᑦ için telaffuz kaydedin ᒥᑦ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒥᒋᒻ ᐱᑕᓱᐅᓐ için telaffuz kaydedin ᒥᒋᒻ ᐱᑕᓱᐅᓐ [nsk] Telaffuz bekleniyor
 • ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᑯᔅ için telaffuz kaydedin ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᑯᔅ [nsk] Telaffuz bekleniyor