• دروازه telaffuz دروازه [fa]
 • porta telaffuz porta [it]
 • tawurt telaffuz tawurt [kab]
 • puerta telaffuz puerta [es]
 • odźwierny telaffuz odźwierny [pl]
 • بَاب telaffuz بَاب [ar]
 • Dür telaffuz Dür [gsw]
 • portal telaffuz portal [es]
 • pintô telaffuz pintô [tl]
 • deure telaffuz deure [oc]
 • postern telaffuz postern [en]
 • däör telaffuz däör [li]
 • درب telaffuz درب [fa]
 • wziernik telaffuz wziernik [pl]
 • olujji için telaffuz kaydedin olujji [lg] Telaffuz bekleniyor
 • דלת telaffuz דלת [he]
 • dibitu için telaffuz kaydedin dibitu [kmb] Telaffuz bekleniyor
 • sivalo için telaffuz kaydedin sivalo [ss] Telaffuz bekleniyor
 • duor için telaffuz kaydedin duor [jam] Telaffuz bekleniyor
 • dier telaffuz dier [af]
 • درگا telaffuz درگا [ku]
 • 戸 telaffuz [ja]
 • դուռ telaffuz դուռ [hy]
 • isicabha için telaffuz kaydedin isicabha [zu] Telaffuz bekleniyor
 • ucango için telaffuz kaydedin ucango [xh] Telaffuz bekleniyor
 • bunt telaffuz bunt [de]
 • eshik telaffuz eshik [uz]
 • gapy telaffuz gapy [tk]
 • дар telaffuz дар [ru]
 • dua telaffuz dua [ms]