လျှင် nasıl telaffuz edilir

လျှင် şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • လျှင် için telaffuz kaydedin လျှင် [my] လျှင် nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: Khine KhineLashio MyanmarLashioKyaiktiyokyaw win