బోరు nasıl telaffuz edilir

బోరు için kategori ekle

బోరు şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • బోరు için telaffuz kaydedin బోరు [te] బోరు nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: నిజముకుందేలుకుక్కకుక్కపిల్లగాడిద