తీర్మానాన్ని nasıl telaffuz edilir

తీర్మానాన్ని için kategori ekle

తీర్మానాన్ని şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • తీర్మానాన్ని için telaffuz kaydedin తీర్మానాన్ని [te] తీర్మానాన్ని nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: నడకపలకమరదుఃఖముఘటము