టీడీపీ nasıl telaffuz edilir

టీడీపీ için kategori ekle

టీడీపీ şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • టీడీపీ için telaffuz kaydedin టీడీపీ [te] టీడీపీ nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: నడకపలకమరదుఃఖముఘటము