కోస్తా nasıl telaffuz edilir

కోస్తా için kategori ekle

కోస్తా şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • కోస్తా için telaffuz kaydedin కోస్తా [te] కోస్తా nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: అమ్మనాన్నఅన్నంPranaviPooja