ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ nasıl telaffuz edilir

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ için kategori ekle

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:
  • ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ için telaffuz kaydedin ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ [pa] ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ nasıl okunur biliyor musunuz?

Rastgele kelime: PunjabbhangraPunjabiSinghSat Sri Akal