Θεόφιλε nasıl telaffuz edilir

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: φεύγονταἐτεθεραπεύμεθαᾠδὰς ἀκούσαςὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοιἀδυνατήσῃ