Kategori:

Քաշաթաղ

Քաշաթաղ telaffuzlarını takip edin

 • Անի telaffuz
  Անի [hy]
 • Վան telaffuz
  Վան [hy]
 • Քաշունիք telaffuz
  Քաշունիք [hy]
 • Մուշ telaffuz
  Մուշ [hy]
 • Ուրմիա telaffuz
  Ուրմիա [hy]
 • Զորախաչ telaffuz
  Զորախաչ [hy]
 • Վարդանանց telaffuz
  Վարդանանց [hy]
 • Մեղրաշեն telaffuz
  Մեղրաշեն [hy]
 • Ալաշկերտ telaffuz
  Ալաշկերտ [hy]
 • Մարտիրոս telaffuz
  Մարտիրոս [hy]
 • Այգեհովիտ telaffuz
  Այգեհովիտ [hy]
 • Գետամեջ telaffuz
  Գետամեջ [hy]
 • Լճաշեն telaffuz
  Լճաշեն [hy]
 • Աղաձոր için telaffuz kaydedin Աղաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Աղանուս için telaffuz kaydedin Աղանուս [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Աղավնատուն için telaffuz kaydedin Աղավնատուն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Աղավնո için telaffuz kaydedin Աղավնո [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Աղբրաձոր için telaffuz kaydedin Աղբրաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ամիրյան için telaffuz kaydedin Ամիրյան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ամուտեղ için telaffuz kaydedin Ամուտեղ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Այգեկ için telaffuz kaydedin Այգեկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Անտառամեջ için telaffuz kaydedin Անտառամեջ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ապարան için telaffuz kaydedin Ապարան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Արախիշ için telaffuz kaydedin Արախիշ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Արծվաշեն için telaffuz kaydedin Արծվաշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Արջաձոր için telaffuz kaydedin Արջաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Արվական için telaffuz kaydedin Արվական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Արտաշավի için telaffuz kaydedin Արտաշավի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Արցախամայր için telaffuz kaydedin Արցախամայր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Բազմատուս için telaffuz kaydedin Բազմատուս [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Բերդիկ için telaffuz kaydedin Բերդիկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Բերձոր için telaffuz kaydedin Բերձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Գահանիստ için telaffuz kaydedin Գահանիստ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Գանձա için telaffuz kaydedin Գանձա [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Գետափ için telaffuz kaydedin Գետափ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Գիհուտ için telaffuz kaydedin Գիհուտ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Գողթանիկ için telaffuz kaydedin Գողթանիկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Դիցմայրի için telaffuz kaydedin Դիցմայրի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Դրախտաձոր için telaffuz kaydedin Դրախտաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Եզնագոմեր için telaffuz kaydedin Եզնագոմեր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Երիցվանք için telaffuz kaydedin Երիցվանք [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Թովմասար için telaffuz kaydedin Թովմասար [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Իշխանաձոր için telaffuz kaydedin Իշխանաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Խաչգետիկ için telaffuz kaydedin Խաչգետիկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Խաչին Տափ için telaffuz kaydedin Խաչին Տափ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ծաղկաբերդ için telaffuz kaydedin Ծաղկաբերդ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ծիծեռնավանք için telaffuz kaydedin Ծիծեռնավանք [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ծոպաաձոր için telaffuz kaydedin Ծոպաաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Կերեն için telaffuz kaydedin Կերեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Կովսական için telaffuz kaydedin Կովսական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Կումայրի için telaffuz kaydedin Կումայրի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Կրմեն için telaffuz kaydedin Կրմեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հալե için telaffuz kaydedin Հալե [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հակ için telaffuz kaydedin Հակ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հակարի için telaffuz kaydedin Հակարի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հայթաղ için telaffuz kaydedin Հայթաղ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հայկազյան için telaffuz kaydedin Հայկազյան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հարար için telaffuz kaydedin Հարար [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հերիկ için telaffuz kaydedin Հերիկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հիմնաշեն için telaffuz kaydedin Հիմնաշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Հոչանց için telaffuz kaydedin Հոչանց [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ձորափ için telaffuz kaydedin Ձորափ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ղազարապատ için telaffuz kaydedin Ղազարապատ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մամարք için telaffuz kaydedin Մամարք [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մարատուկ için telaffuz kaydedin Մարատուկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մարգի için telaffuz kaydedin Մարգի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մարտունաշեն için telaffuz kaydedin Մարտունաշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մելիքաշեն için telaffuz kaydedin Մելիքաշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մեղվաձոր için telaffuz kaydedin Մեղվաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Միջնավան için telaffuz kaydedin Միջնավան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Միրիկ için telaffuz kaydedin Միրիկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մխանց için telaffuz kaydedin Մխանց [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մշենի için telaffuz kaydedin Մշենի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մոշաթաղ için telaffuz kaydedin Մոշաթաղ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մովսեսաշեն için telaffuz kaydedin Մովսեսաշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Մորաջուր için telaffuz kaydedin Մորաջուր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ներքին Սուս için telaffuz kaydedin Ներքին Սուս [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Նորաշենիկ için telaffuz kaydedin Նորաշենիկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Շիրակ için telaffuz kaydedin Շիրակ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ուխտաձոր için telaffuz kaydedin Ուխտաձոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ուռեկան için telaffuz kaydedin Ուռեկան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Չորմանք için telaffuz kaydedin Չորմանք [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Ջանֆիդա için telaffuz kaydedin Ջանֆիդա [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Սարատակ için telaffuz kaydedin Սարատակ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Սոնասար için telaffuz kaydedin Սոնասար [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Սուարաս için telaffuz kaydedin Սուարաս [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Սուս için telaffuz kaydedin Սուս [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Սպիտակաջուր için telaffuz kaydedin Սպիտակաջուր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վազգենաշեն için telaffuz kaydedin Վազգենաշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վակունիս için telaffuz kaydedin Վակունիս [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վաղազին için telaffuz kaydedin Վաղազին [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վարդաբաց için telaffuz kaydedin Վարդաբաց [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վերին Քաշունիք için telaffuz kaydedin Վերին Քաշունիք [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վերիշեն için telaffuz kaydedin Վերիշեն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Վուրգավան için telaffuz kaydedin Վուրգավան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Տանձուտ için telaffuz kaydedin Տանձուտ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Տիգրանավան için telaffuz kaydedin Տիգրանավան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Փակահան için telaffuz kaydedin Փակահան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Քաշաթաղ için telaffuz kaydedin Քաշաթաղ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • Քարաբակ için telaffuz kaydedin Քարաբակ [hy] Telaffuz bekleniyor