Kategori:

ածական

ածական telaffuzlarını takip edin

 • սովորական telaffuz սովորական [hy]
 • փառամոլ telaffuz փառամոլ [hy]
 • աղի telaffuz աղի [hy]
 • թեթև telaffuz թեթև [hy]
 • փոքրիկ telaffuz փոքրիկ [hy]
 • փոքր telaffuz փոքր [hy]
 • ուրախ telaffuz ուրախ [hy]
 • խառը telaffuz խառը [hy]
 • կարմրաթշիկ telaffuz կարմրաթշիկ [hy]
 • ակտիվ telaffuz ակտիվ [hy]
 • սիրելի telaffuz սիրելի [hy]
 • սառը telaffuz սառը [hy]
 • ախորժելի telaffuz ախորժելի [hy]
 • ծանր telaffuz ծանր [hy]
 • նվազ telaffuz նվազ [hy]
 • անկեղծ telaffuz անկեղծ [hy]
 • կիսակլոր telaffuz կիսակլոր [hy]
 • հարթ telaffuz հարթ [hy]
 • ճկուն telaffuz ճկուն [hy]
 • խելառ telaffuz խելառ [hy]
 • ժպտերես telaffuz ժպտերես [hy]
 • փափուկ telaffuz փափուկ [hy]
 • թաց telaffuz թաց [hy]
 • խայտաբղետ telaffuz խայտաբղետ [hy]
 • մաքուր telaffuz մաքուր [hy]
 • գեղեցիկ telaffuz գեղեցիկ [hy]
 • չոր telaffuz չոր [hy]
 • թանձր telaffuz թանձր [hy]
 • կատարյալ telaffuz կատարյալ [hy]
 • տխուր telaffuz տխուր [hy]
 • սանձարձակ telaffuz սանձարձակ [hy]
 • ուժգին telaffuz ուժգին [hy]
 • ալեհեր telaffuz ալեհեր [hy]
 • ահեղ telaffuz ահեղ [hy]
 • մացառոտ telaffuz մացառոտ [hy]
 • պինդ telaffuz պինդ [hy]
 • խենթ telaffuz խենթ [hy]
 • լիարժեք telaffuz լիարժեք [hy]
 • ուղղանկյունի telaffuz ուղղանկյունի [hy]
 • ուժեղ telaffuz ուժեղ [hy]
 • բժշկական telaffuz բժշկական [hy]
 • կեղտոտ telaffuz կեղտոտ [hy]
 • հեռու telaffuz հեռու [hy]
 • խոշոր telaffuz խոշոր [hy]
 • դառը telaffuz դառը [hy]
 • խելացի telaffuz խելացի [hy]
 • խորթ telaffuz խորթ [hy]
 • սուր telaffuz սուր [hy]
 • փշոտ telaffuz փշոտ [hy]
 • ճարպիկ telaffuz ճարպիկ [hy]
 • խելոք telaffuz խելոք [hy]
 • գեղանի için telaffuz kaydedin գեղանի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • թաքուն için telaffuz kaydedin թաքուն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • խելահեղ için telaffuz kaydedin խելահեղ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • նախնական için telaffuz kaydedin նախնական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • ջերմերանգ için telaffuz kaydedin ջերմերանգ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • փառահեղ için telaffuz kaydedin փառահեղ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • ռազմական için telaffuz kaydedin ռազմական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • գույնզգույն için telaffuz kaydedin գույնզգույն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • հետաքրքրական için telaffuz kaydedin հետաքրքրական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • վարչական için telaffuz kaydedin վարչական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • անհասկանալի için telaffuz kaydedin անհասկանալի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • իրավական için telaffuz kaydedin իրավական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • հրաչյա için telaffuz kaydedin հրաչյա [hy] Telaffuz bekleniyor
 • վեհ için telaffuz kaydedin վեհ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • անձնական için telaffuz kaydedin անձնական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • թանկագին için telaffuz kaydedin թանկագին [hy] Telaffuz bekleniyor
 • սերտ için telaffuz kaydedin սերտ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • վհատ için telaffuz kaydedin վհատ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • անօգուտ için telaffuz kaydedin անօգուտ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • թանկադին için telaffuz kaydedin թանկադին [hy] Telaffuz bekleniyor
 • լրացուցիչ için telaffuz kaydedin լրացուցիչ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • սևահեր için telaffuz kaydedin սևահեր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • վսեմ için telaffuz kaydedin վսեմ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • ապարդյուն için telaffuz kaydedin ապարդյուն [hy] Telaffuz bekleniyor
 • խոր için telaffuz kaydedin խոր [hy] Telaffuz bekleniyor
 • հաղթահարելի için telaffuz kaydedin հաղթահարելի [hy] Telaffuz bekleniyor
 • սիրակեզ için telaffuz kaydedin սիրակեզ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • փչան için telaffuz kaydedin փչան [hy] Telaffuz bekleniyor
 • ահագին için telaffuz kaydedin ահագին [hy] Telaffuz bekleniyor
 • խորամանկ için telaffuz kaydedin խորամանկ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • հարազատ için telaffuz kaydedin հարազատ [hy] Telaffuz bekleniyor
 • ցուցական için telaffuz kaydedin ցուցական [hy] Telaffuz bekleniyor
 • փքուն için telaffuz kaydedin փքուն [hy] Telaffuz bekleniyor