Telaffuz edin

Sadece belli bir dilde telaffuz edilmeyi bekleyen kelimeleri görmek için o dili seçebilirsiniz.

Kelime

 • అచ్చులు için telaffuz kaydedin అచ్చులు
 • వేంకటేశ్వర için telaffuz kaydedin వేంకటేశ్వర
 • పెండ్యాల హరికృష్ణ için telaffuz kaydedin పెండ్యాల హరికృష్ణ
 • సహాయం için telaffuz kaydedin సహాయం
 • పురాణ için telaffuz kaydedin పురాణ [mythology]
 • ఏకత్వం için telaffuz kaydedin ఏకత్వం [singularity, unity]
 • Janae için telaffuz kaydedin Janae
 • ఎనిమిది için telaffuz kaydedin ఎనిమిది [Numbers]
 • manasasancherare için telaffuz kaydedin manasasancherare
 • Nàa party ramani için telaffuz kaydedin Nàa party ramani
 • ఖరము için telaffuz kaydedin ఖరము
 • కోడెదూడ için telaffuz kaydedin కోడెదూడ
 • కానుగచెట్టు için telaffuz kaydedin కానుగచెట్టు
 • కలింగిరిపండు için telaffuz kaydedin కలింగిరిపండు
 • కలవము için telaffuz kaydedin కలవము
 • కర్కాటకము için telaffuz kaydedin కర్కాటకము
 • కర్కశము için telaffuz kaydedin కర్కశము
 • ఏవగింపు için telaffuz kaydedin ఏవగింపు
 • had için telaffuz kaydedin had [verb, past tense, past tenses, noun, military, Animal]
 • అంతఃప్రకృతి için telaffuz kaydedin అంతఃప్రకృతి
 • దిసెంబరు için telaffuz kaydedin దిసెంబరు
 • ఇంద్రధనుస్సు için telaffuz kaydedin ఇంద్రధనుస్సు
 • అంగుష్ఠము için telaffuz kaydedin అంగుష్ఠము
 • ఫ్లెమింగో için telaffuz kaydedin ఫ్లెమింగో
 • ఒప్పుకోలు için telaffuz kaydedin ఒప్పుకోలు
 • ఇవతల için telaffuz kaydedin ఇవతల
 • మార్చి için telaffuz kaydedin మార్చి
 • రహదారి için telaffuz kaydedin రహదారి
 • మెసలి için telaffuz kaydedin మెసలి
 • కల్యాణము için telaffuz kaydedin కల్యాణము
 • గవాక్షము için telaffuz kaydedin గవాక్షము
 • ఈతపండు için telaffuz kaydedin ఈతపండు
 • ఆలోచనాపరత్వము için telaffuz kaydedin ఆలోచనాపరత్వము
 • ఢామ్మను için telaffuz kaydedin ఢామ్మను
 • గాఢనిద్ర için telaffuz kaydedin గాఢనిద్ర
 • ఒడ్డాణము için telaffuz kaydedin ఒడ్డాణము
 • మనుమడు için telaffuz kaydedin మనుమడు
 • ఎకాలవ్యనగర్ için telaffuz kaydedin ఎకాలవ్యనగర్
 • అగ్రగణ్యుడు için telaffuz kaydedin అగ్రగణ్యుడు
 • గులాబి için telaffuz kaydedin గులాబి
 • వసంతము için telaffuz kaydedin వసంతము
 • ఝంఝ için telaffuz kaydedin ఝంఝ
 • చాకలి için telaffuz kaydedin చాకలి
 • శరము için telaffuz kaydedin శరము
 • జాబిలి için telaffuz kaydedin జాబిలి
 • అంగణం için telaffuz kaydedin అంగణం
 • బంతిపూలు için telaffuz kaydedin బంతిపూలు
 • ఖాయము için telaffuz kaydedin ఖాయము
 • కడలి için telaffuz kaydedin కడలి
 • ఓర్పు için telaffuz kaydedin ఓర్పు

İfadeler

 • సాన్యా మీర్జా için telaffuz kaydedin సాన్యా మీర్జా [Diğer]
 • kartarpur için telaffuz kaydedin kartarpur [Diğer]
 • సంగీతం için telaffuz kaydedin సంగీతం [Diğer]
 • నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు için telaffuz kaydedin నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు [Diğer]