Telaffuz edin

Sadece belli bir dilde telaffuz edilmeyi bekleyen kelimeleri görmek için o dili seçebilirsiniz.

 • ক্ষিপ্ত için telaffuz kaydedin ক্ষিপ্ত
 • শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস için telaffuz kaydedin শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
 • আত্মিক için telaffuz kaydedin আত্মিক
 • পুব için telaffuz kaydedin পুব
 • বালু için telaffuz kaydedin বালু
 • শুরু için telaffuz kaydedin শুরু
 • লুকনো için telaffuz kaydedin লুকনো
 • gisont için telaffuz kaydedin gisont
 • অসুখ için telaffuz kaydedin অসুখ
 • তফাৎ için telaffuz kaydedin তফাৎ
 • তফাত için telaffuz kaydedin তফাত
 • নট için telaffuz kaydedin নট
 • বহন করা için telaffuz kaydedin বহন করা
 • গারি için telaffuz kaydedin গারি
 • চালানো için telaffuz kaydedin চালানো
 • টান için telaffuz kaydedin টান
 • ফুঁ için telaffuz kaydedin ফুঁ
 • পর্বত için telaffuz kaydedin পর্বত
 • অন্যতম için telaffuz kaydedin অন্যতম
 • ঘরোয়া için telaffuz kaydedin ঘরোয়া
 • বাকরুদ্ধ için telaffuz kaydedin বাকরুদ্ধ
 • দক্ষযজ্ঞ için telaffuz kaydedin দক্ষযজ্ঞ
 • কিঞ্চিৎ için telaffuz kaydedin কিঞ্চিৎ
 • অপ্রাসঙ্গিক için telaffuz kaydedin অপ্রাসঙ্গিক
 • নির্জনতা için telaffuz kaydedin নির্জনতা
 • লাস্যময়ী için telaffuz kaydedin লাস্যময়ী
 • হাস্যময়ী için telaffuz kaydedin হাস্যময়ী
 • যেমন কর্ম তেমন ফল için telaffuz kaydedin যেমন কর্ম তেমন ফল
 • যথারীতি için telaffuz kaydedin যথারীতি
 • নৈতিক için telaffuz kaydedin নৈতিক
 • নৈকট্য için telaffuz kaydedin নৈকট্য
 • নৈসর্গিক için telaffuz kaydedin নৈসর্গিক
 • বাকবিতন্ডা için telaffuz kaydedin বাকবিতন্ডা
 • অকর্মণ্য için telaffuz kaydedin অকর্মণ্য
 • ভিনদেশী için telaffuz kaydedin ভিনদেশী
 • সন্দেহাতীত için telaffuz kaydedin সন্দেহাতীত
 • কতিপয় için telaffuz kaydedin কতিপয়
 • রাত্রি যাপন için telaffuz kaydedin রাত্রি যাপন
 • মল্লযুদ্ধ için telaffuz kaydedin মল্লযুদ্ধ
 • রাগ রাগিনী için telaffuz kaydedin রাগ রাগিনী
 • কালরাত্রি için telaffuz kaydedin কালরাত্রি
 • ঈষৎ için telaffuz kaydedin ঈষৎ
 • সিদ্ধহস্ত için telaffuz kaydedin সিদ্ধহস্ত
 • ধন্বন্তরি için telaffuz kaydedin ধন্বন্তরি
 • আপেক্ষিক için telaffuz kaydedin আপেক্ষিক
 • নিদ্রবিহীন için telaffuz kaydedin নিদ্রবিহীন
 • স্বাতন্ত্র্য için telaffuz kaydedin স্বাতন্ত্র্য
 • যবনিকা için telaffuz kaydedin যবনিকা