ស្អាត telaffuzu: ស្អាត Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: ស្អាត

Eklendi: 21/10/2012 95 kere dinlenildi
kategori(ler): (adjective, beautiful)

Telaffuz dili Khmerce [km]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız ស្អាត için bir Khmerce telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ស្អាត nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta