លក់ nasıl telaffuz edilir

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: ca-ownកាពិបបរបាយឆាបុកល្ហុង

Related words: មណ្ឌលគិរីយើងរកមិនឃើញរតនគិរីរៀលវេលាសកម្មភាពសុខសប្បាយជាឬទេ?សូមទោសសូមអរគុណច្រើន