លក់ telaffuzu: លក់ Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: លក់

Eklendi: 01/09/2012 99 kere dinlenildi
kategori(ler): លក់ için kategori ekle

Telaffuz dili Khmerce [km]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız លក់ için bir Khmerce telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Yander Çeviri tarafından Türkçe çevirisi:

លក់ = លក

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza លក់ nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta