ព្រះសីហនុ telaffuzu: ព្រះសីហនុ Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: ព្រះសីហនុ

Eklendi: 29/12/2011 102 kere dinlenildi
kategori(ler): ព្រះសីហនុ için kategori ekle

Telaffuz dili Khmerce [km]

Harita üzerinde diller ve şiveler

Yander Çeviri tarafından Türkçe çevirisi:

ព្រះសីហនុ = ពរះសហន

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ព្រះសីហនុ nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta