ដូច្នេះ telaffuzu: ដូច្នេះ Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: ដូច្នេះ

Eklendi: 01/09/2012 115 kere dinlenildi
kategori(ler): ដូច្នេះ için kategori ekle

Telaffuz dili Khmerce [km]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız ដូច្នេះ için bir Khmerce telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ដូច្នេះ nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta