ឆ្អិន telaffuzu: ឆ្អិន Khmerce dilinde nasıl okunur

Kelime: ឆ្អិន

Eklendi: 01/09/2012 215 kere dinlenildi
kategori(ler): ឆ្អិន için kategori ekle

Telaffuz dili Khmerce [km]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız ឆ្អិន için bir Khmerce telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ឆ្អិន nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta