ആന nasıl telaffuz edilir

kategori(ler):

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: Thiruvananthapuram (തിരുവനന്തപുരം)Keralam (കേരളം)100002008അഛന്‍