ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి telaffuzu: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి Teluguca dilinde nasıl okunur

Kelime: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి

Eklendi: 26/09/2011 10 kere dinlenildi
kategori(ler): October

Telaffuz dili Teluguca [te]

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta