అంకె nasıl telaffuz edilir

Harita üzerinde diller ve şiveler

Rastgele kelime: అతడుఇతడుతానుజనవరిఫిబ్రవరి

Related words: WinonayamadongayantramuYelaYevaduఅక్కడఅడవిఅంతఅతడుఅతనికోడిపిల్లలు