கிறீஸ் பூதம் Tamilce dilinde nasıl okunur

Kelime: கிறீஸ் பூதம்

Eklendi: 04/01/2013
kategori(ler): cryptid, creature

கிறீஸ் பூதம் şurada telaffuz edilmeyi bekliyor:

Yander Çeviri tarafından Türkçe çevirisi:

கிறீஸ் பூதம் = Görüntüிறஸ ப geçince buna karşılık altay dil öbeği

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.