બનાવી telaffuzu: બનાવી Gujaratice dilinde nasıl okunur

Kelime: બનાવી

Eklendi: 12/04/2011 0 kere dinlenildi
kategori(ler): બનાવી için kategori ekle

Telaffuz dili Gujaratice [gu]

"Daha iyisini yaparım" veya "şivem farklı" diyorsanız બનાવી için bir Gujaratice telaffuz da siz ekleyin

Harita üzerinde diller ve şiveler

Tatmin olmadınız mı?

· Bir tane daha telaffuz talep edin

Kelimeyi düzenle:

· Dil ekle
· Kategori ekle

Hata bildir:

Kelimede bir yanlışlık varsa
Lütfen buraya bildirin.

Arkadaşlarınıza બનાવી nasıl okunuyormuş gösterin:

e-posta